Eldorado Plaza

Address: 35751-35793 Monravian Drive
City/State: Clinton Township, MI 48035 
Listing Status: For Lease
Property Type: Retail